Art Director: Irakli Bedukadze, Vakho Chikvaidze, Marina Logunova

Photography: Irakli Bedukadze

Digital Retouching: Irakli Bedukadze

© 2020 by LF&T.