© 2020 by LF&T.

Photography: Irakli Bedukadze, Vakho Chikvaidze

Digital Retouching: Irakli Bedukadze

Production Design: Mari Logunova